دیدگاه شماره 3

مدرسه کسب و کار دانشگاه خواجه نصیر حلقه ی مفقوده ی موفقیت سازمان ما بود.

هومن زنگنه مدیرعامل هلدینگ زرین

تمامی حقوق این سایت برای مدرسه ی کسب و کار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی و موسسه گسترش علوم و فنون پایوران محفوظ می باشد.
X